فروشگاه کپی رنگی

چه عملیاتی سبب حفاظت از دستگاه کپی در برابر تعمیرات می شود

همانطور که میدانید ، برای کاهش نیاز به تعمیرات دستگاه کپی و جلوگیری از صرف هزینه های زیاد یا کم صرفه برای تعمیرات و........ در دستگاه کپی ، میبایست یک سری نکات و شرایط را برای نگهداری دستگاه کپی فراهم نموده که در صورت وجود این شرایط ، به هیچ عنوان دچار مشکل نخواهید شد و دستگاه کپی شما نیز در بهترین حالت به سر خواهد برد .

در ادامه مقاله چه عملیاتی سبب حفاظت از دستگاه کپی در برابر تعمیرات می شود قصد داریم تا اشاره ای داشته باشیم به عملیاتی که سبب حفاظت از دستگاه کپی در برابر تعمیرات میشود :

 • نصب و نگهداری دستگاه کپی در محلی که از تابش نور مستقیم خورشید فاصله داشته باشد
 • جلوگیری از وجود حرارت و گرمای زیاد و نفوذ آن به دستگاه کپی
 • جلوگیری از نفوذ رطوبت زیاد به داخل دستگاه کپی
 • نصب دستگاه کپی در مکانی که هوا به خوبی در جریان باشد
 • جلوگیری از لرزش دستگاه کپی
 • وجود فاصله حداقل 15 سانتی متر تا دیوار
 • عدم استفاده از تبدیل های برق ، مانند 3 راهی و ...
 • عدم استفاده از پریز هایی که توان کافی را ندارند
 • عدم قراردادن دستگاه کپی در مکان های پر تردد
 • حفظ و بررسی نظافت در اطراف دستگاه کپی
 • جلوگیری از ورود گردو غبار به دستگاه کپی
 • نصب دستگاه کپی در مکان های تراز و صاف
 • عدم استفاده از دستگاه کپی در مکان هایی که مواد آتش زا قرار دارد
 • عدم متصل نمودن سیم دستگاه کپی به پریز یا خروجی برقی که به لوله های گاز نزدیک میباشد

امید است که تک تک موارد گفته شده در رابطه با دستگاه کپی را رعایت نموده و بتوانید ، از ، کپی استوک و فتوکپی دست دوم در بهترین شرایط استفاده نمایید .

 

 

بهینه سازی سایت

  طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت توسط سئویاب و سئو سایت

خدمات حسابداری